Logo LPGGZ

Wat vinden ggz cliënten belangrijk bij eHealth?

GGZ-professionals in gesprek met eHealth-gebruikers: de meest gestelde vragen en best passende antwoorden

Professionals van diverse ggz-organisaties zijn het gesprek aangegaan met de ambassadeurs Digitale zorg van het Landelijk Platform GGz. Deze ambassadeurs hebben ervaring als cliënt in de ggz én met eHealth. In de gesprekken en bij workshops op grotere evenementen, hebben de ambassadeurs vanuit hun eigen perspectief verteld wat voor hen belangrijk is bij eHealth.

Deze factsheet is een weergave van de gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen ggz-professionals en de ambassadeurs Digitale zorg. De meest gestelde vragen en de antwoorden van de ambassadeurs komen aan bod.

Stel je vragen direct aan de ambassadeurs
Heb je na het bekijken van de factsheet vragen die nog niet zijn beantwoord? Ook in 2016 beantwoorden de ambassadeurs in een gesprek van een uur graag je vragen over eHealth. Het aanbod is gratis. Interesse?

Stuur een mail naar Marieke Haitsma via:
m.haitsma@platformggz.nl
Ambassadeur Anouk Hermens: ‘EHealth biedt mij de mogelijkheid om zelf de regie te pakken over mijn herstelproces.’
×

EHealth, ook wel digitale zorg genoemd, betreft alle vormen van zorg of ondersteuning via internet met als doel om mensen met psychische klachten en hun naasten te informeren over hun psychische gezondheid en te ondersteunen bij het handhaven en herstellen daarvan. De eHealth toepassing is daarbij passend bij de hulpvraag of ondersteuningsbehoefte van een cliënt. Toepassingen van eHealth gaan uit van de kracht van gebruikers en kunnen de empowerment en het zelfmanagement van mensen met psychische klachten vergroten. Voorbeelden zijn: beeldbellen, emailcontact tussen hulpverlener en cliënt, lotgenotencontact via een forum, het gebruik van een app om bijvoorbeeld stemming bij te houden of het inzetten van een cliëntenplatform.

×

Het gebruik van eHealth voor mensen met psychische klachten is geen doel op zich. Het is een middel om te komen tot passende zorg, die mensen met psychische klachten helpt, ook om zelf de regie te nemen over hun leven en behandeling. De eHealth die je kiest, hoeft dan ook niet heel geavanceerd te zijn. EHealth is ook heel kleinschalig in te zetten. Het verwijzen naar online informatie, een lotgenotenforum, het installeren van een bankieren-app of een mindfulness-app of het mailen met je cliënt, kan al voldoende zijn. Ga het gesprek aan met je cliënt om te achterhalen waar hij of zij behoefte aan heeft en kies op basis daarvan gezamenlijk het best passende aanbod.

Ambassadeur Patty Lievense: ‘EHealth levert mij op dat ik kan werken aan mijn herstel wanneer mij dat uitkomt, en het biedt mij de mogelijkheid dingen terug te kijken en te herhalen als ik daar behoefte aan heb.’
×

Op maat: Gebruikers willen eHealth op maat. Dus een aanbod dat past bij de cliënt als persoon en bij zijn hulpvraag, wensen en behoeften. EHealth moet een aanvulling zijn op een behandeling. Dat betekent dat het de behandeling niet kan vervangen, maar ook dat de resultaten van eHealth in de behandeling gebruikt moeten worden. Elke regel heeft echter uitzonderingen, vertelt Marieke Cohen, ambassadeur Digitale zorg. ‘ Voor mensen met psychische klachten die de drempel te hoog vinden om professionele hulp te vragen, is online hulpverlening juist een uitkomst.’

Duidelijk: Laat gebruikers van tevoren weten hoe lang ze moeten wachten op een reactie. ‘Als mijn behandelaar niet reageert of niet cliëntvriendelijk is, ga ik op zoek naar een andere hulpverlener of een andere zorgorganisatie die mij kan ondersteunen op een manier die ik wel prettig vind’ aldus Patty Lievense, ambassadeur Digitale zorg.

Gebruiksvriendelijk: De ambassadeurs vinden het belangrijk dat eHealth gebruiksvriendelijk is. Het aanbod moet praktisch, overzichtelijk en consequent zijn in gebruik. Ze vinden het belangrijk dat de informatie uit het eHealth aanbod wordt bewaard en altijd is in te zien.

Toegankelijk: De voorkeur van gebruikers gaat uit naar gratis aanbod of aanbod dat door de zorgverzekering wordt vergoed.

Veilig: EHealth moet veilig zijn. Daarnaast is de waarborging van privacy voor gebruikers een belangrijke randvoorwaarde. Bedenk bijvoorbeeld dat contact via de mail of WhatsApp niet altijd veilig is en informeer de cliënt hier ook over.

TIP: Wees open over het online hulpaanbod waar mensen met psychische klachten gebruik van kunnen maken en verwijs hier actief naar.

×

Mensen met psychische klachten kunnen eHealth gebruiken om beter om te gaan met hun symptomen, behandeling en met de lichamelijke en sociale consequenties van hun psychische klachten. Bijvoorbeeld omdat ze hun stemming in een app bijhouden, omdat ze via een forum lotgenoten spreken of omdat ze mailcontact met de behandelaar hebben tussen officiële afspraken in. Het voordeel van eHealth is dat gebruikers zelf kunnen beslissen wanneer ze ermee aan de slag gaan. Thuis op de bank, in de trein of op het werk, overdag of midden in de nacht. Verder zijn er geen wachtlijsten voor eHealth en kan de informatie en kennis gemakkelijk worden bewaard om op elk moment, ook na de behandeling, terug te lezen.

Ambassadeur Karin Meijers: ‘EHealth is efficiënt. Ik kan makkelijk en snel online een afspraak plannen.’
×

EHealth kan jouw cliënten helpen om meer de regie over hun eigen leven en hun behandeling te nemen. Door cliënten meer zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven in een online omgeving die hen helpt en ondersteunt. Daarnaast biedt eHealth ook voordelen voor je manier van werken als professional. Je kunt bijvoorbeeld meer mensen in minder tijd helpen, gemakkelijker online samenwerken, je hebt meer interactieve mogelijkheden voor begeleiding, of meer inzicht in hoe het met de cliënt tussen afspraken door gaat.

TIP: Maak je nog geen gebruik van eHealth in je behandeling/ondersteuning? Ga dan eens het gesprek aan met je collega's om te achterhalen waar zij eventueel gebruik van maken, en hoe zij en hun cliënten dit ervaren.

×

EHealth is niet standaard voor alle cliënten met psychische klachten geschikt. Er is altijd sprake van een aanpak op maat. Het moet namelijk wel aansluiten op de hulpvraag, de behoeften en de mogelijkheden van gebruikers.

TIP: Pas je aanbod aan op de behoeften van cliënten. Maak een plan voor de inzet van eHealth in de behandeling en hoe jullie de resultaten van eHealth in de behandeling gaan gebruiken. Bespreek samen vooraf de doelen en de verwachtingen.

×

Als hulpverlener kun je het gesprek aangaan met je cliënt om samen te kijken wat hij of zij nodig heeft en hoe eHealth hieraan kan bijdragen. Je kunt ook een enquête uitzetten waarin je vraagt welke behoeften er zijn op het gebied van eHealth. Of je kunt een cliëntenpanel, de cliënten- of familieraad betrekken.

TIP: Ga je cliënten raadplegen? Vraag dan ook bij professionals en familie/naasten van cliënten waar ze behoefte aan hebben. Kijk vervolgens samen welk eHealth aanbod hier op aan zou kunnen sluiten.

×

Als je bezig bent met de ontwikkeling van eHealth, kun je gebruikers in elke fase betrekken. Bij de ideevorming, in de uitvoering én bij de evaluatie. Betrek ook tijdig familie en naasten. Niet alleen omdat zij nuttige informatie kunnen geven over de behoeften van hun naaste, maar ook omdat zij zélf baat kunnen hebben bij eHealth.

×

Cliënten vinden het wel belangrijk dat de eHealth waar ze gebruik van maken effectief is bewezen, maar niet (altijd) het belangrijkst. Want wat zegt dat nou, effectief bewezen? Cliënten willen ook wel aan de slag met eHealth die nog niet effectief is bewezen. ‘Uitproberen kan altijd. Ik vind het wel belangrijk dat ik word geïnformeerd over wat het me kan opleveren, hoe het werkt en met welk doel het wordt ingezet’ vertelt Marieke Cohen, ambassadeur Digitale zorg. Het is vooral belangrijk dat cliënten en hulpverleners met elkaar in gesprek blijven over de inzet en de effectiviteit van digitale zorg. Zo zorg je ervoor dat het aanbod blijft aansluiten bij de klachten, wensen en behoeften van de cliënt.

TIP: Lees de brochures Aan de slag met Digitale zorg en De visie op digitale zorg vanuit een gebruikersperspectief en wijs je cliënten ook op deze brochures.